16/05/2018 – 31/07/2018 Exhibition in Ljubljana / Slovenia

Ceramics and its Dimensions: Shaping the Future

May 16th – July 31st 2018
Daily from 10 am to 6 pm, Thursdays to 8 pm.
In SUMMER (from June 1 to September 30)

Daily from 10 am to 6 pm, Thursdays and Saturdays from 8 am to 10 pm.

Welcome to the exhibition opening on Tuesday, May 15, 2018 at 7 pm. The exhibition will be opened by the Minister of Culture Anton Persak.

Guided exhibition tours 
Sunday 10th June 2018, at 11
Sunday 15th July 2018, at 11
Sunday 29th July 2018, at 11

Muzejska ulica 1
Ljubljana, Slovenia

The exhibition presents state-of-the-art technological processes in the production of ceramics and the latest trends in design. Especially 3D printing offers new ways to use ceramic materials, other than the traditional ceramic techniques. The exhibition has been curated and produced by the Department of Design at Aalto University in Finland. Will the new technology change our aesthetic values? How will they reflect in the society?

The exhibition is part of the European Ceramics and Its Dimensions project, which is partly funded by the Creative Europe programme of EU.

Slovenščini:

OBLIKOVANJE PRIHODNOSTI Keramika in njene dimenzije

Na ogled od 16. maja do 31. julija 2018
Vsak dan od 10. do 18. ure, ob četrtkih do 20. ure.
POLETNI odpiralni čas (od 1. 6. do 30. 9.)

Vsak dan od 10. do 18. ure, ob četrtkih in sobotah od 8. do 22. ure.

Vabimo vas no odprtje razstave OBLIKOVANJE PRIHODNOSTI Keramika in njene dimenzije v torek, 15. maja 2018, ob 19. uri. Razstavo bo odprl minister za kulturo Anton Persak.

Vodeni ogledi razstave
Nedelja, 10. junija 2018, ob 11. uri
Nedelja, 15. julija 2018, ob 11. uri
Nedelja, 29. julija 2018, ob 11. uri

Muzejska ulica 1

Ljubljana, Slovenije

Razstava predstavlja najsodobnejše tehnološke postopke pri izdelavi keramike in najnovejše trende v oblikovanju. Še posebej tridimenzionalni tisk omogoča novo uporabo keramičnih materialov, drugačno kot tradicionalne keramične tehnike. Avtorica razstave z Oddelka za oblikovanje Univerze v Aaltu na Finskem s sodelavko z Visoke šole za oblikovanje Weissensee v Berlinu se sprašuje, ali bo nova tehnologija spremenila naše estetske vrednote in kako se bodo odražale v družbi.
Razstava je del evropskega projekta Keramika in njene dimenzije (Ceramics and its Dimensions), ki poteka v okviru programa Ustvarjalna Evropa.